Betingelser for brug af DanskeRabatkoders website, www.danskerabatkoder.dk

DanskeRabatkoder og www.danskerabatkoder.dk benævnes herefter “DRK” og “WEBSITET”.

Gyldighedsområde

Ved at benytte WEBSITET accepterer brugeren nedenstående betingelser samt betingelserne for websitets separate cookie policy.

Websitets indhold

På WEBSITET stiller firmaet aagaard AB informationsmateriale til rådighed for brugere i form af rabatkoder og links til eksterne webshops/websites.

Immaterielle rettigheder

WEBSITET’s layout og indhold, herunder tekst, rabatkoder som er specialfremstillede til DRK, illustrationer, fotografier, videoer samt programkode er ophavsretligt beskyttet og må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra aagaard AB. Det er ligeledes ikke tilladt at kopiere eller mangfoldiggøre hele eller dele af websitet – hverken i oprindelig eller ændret form. Dette forbud indbefatter parsing, iFraming og lignende udnyttende mangfoldiggørelse af WEBSITET. Det er desuden retsstridig at foretage automatiseret uorganisk linkning til WEBSITET.

Brugsrettigheder

Brugerens ret til at anvende oplysninger på WEBSITET kan aldrig indskrænke aagaard AB kommercielle/immaterielle ejendomsret.

Extern materiale

Materiale, som overføres til WEBSITET af en bruger/webshop administratør, opfattes som offentlig information. Denne kan frit publiceres af DRK uden forudgående dialog med bidragsyder og uden honorering af bidragsyder.

Eksterne links

DRK linker direkte og indirekte til eksterne webshops, som er udenfor DRK’s kontrol. DRK kan derfor ikke holdes ansvarlig for indholdet på disse 3-parts websites.

Ansvarsfriskrivelse

DRK påtager sig intet ansvar for handler, aftaler ol. som foretages mellem bruger af WEBSITET og de webshops som WEBSITET linker til. DRK påtager sig ligeledes intet ansvar hvad angår rigtigheden/funktioner/mangler af de oplysninger som publiceres på WEBSITET og DRK kan ikke holdes ansvarlig for skader som opstår i direkte eller indirekte sammenhæng med brugerens besøg på WEBSITET eller anvending af de oplysninger som er publicerede på WEBSITET.

Annoncer

DRK modtager, i visse fald, betaling fra annoncører for at markedsføre deres produkter/tjenester.

Lovvalg

Eventuelle tvister vedrørende indholdet eller brugen af hjemmesiden er underlagt loven i Danmark.